Ostale reference

  • Kompletni apartmani – ključ u ruke, Crkvenica
  • Dva apartmana, Zadar
  • Apartmani, Sukoštan
  • Stambena zgrada-adaptacija, Štamparova Zagreb
  • Poslovna zgrada, Krapina
  • Adaptacija Hotela Intercontinetal, Zagreb
  • Adaptacija HTZ, Zagreb
  • Dva mosta. Sesvete
  • Tri poslovne zgrade, Sveta Nedjelja
  • Izgradnja mrtvačnice, Gornje Jesenje Krapina
  • Obiteljska kuća, Samobor
  • Stambena zgrada na Bukovcu, Zagreb
  • Adaptacija lokala Jarun, Zagreb
  • Kolektor, Oroslavje
  • Pumpna stanica, Krapina
  • Proizvodna hala, Krapina
  • Stambena zgrada, Vinogratski odvojak, Zagreb
  • Stambena zgrada, Vrbik 11/12, Zagreb
  • Stambena zgrada, Vrbik 8, Zagreb
  • Stambena zgrada, 9 Bukovački Odvojak, Zagreb
  • Parkiralište, 2. i 8. Vrbik, Zagreb
  • Stambena zgrada, Vidikovac, zagreb
  • Stambeni objekt, Vrhovec 16, Zagreb
  • Proizvodna hala, Lepajci, Krapina
  • Stambeni objekt, Vrtlarska 2, Zagreb
  • Adaptacija Hotela Kaštil, Bol, Otok Brač
  • Stambena kuća, Savski Gaj, Zagreb
  • Radovi na kanalizaciji i hidroizolaciji, Ivanić Grad
  • Stambeni objekt, 2. Vrbik, Zagreb
  • Vanjska kanalizacija, Ivanić Grad
Mal-Gal građevinarstvo